Belka z logo i napisem wystawy

Foto-graficzny zielnik według Jarosława Iwaszkiewicza

Autorzy: Magdalena Jaskłowska-Englisz i Marek Englisz.
Projekt graficzny, fotografie - Marek Englisz. Wydany przez Stowarzyszenie Związek Podkowian we współpracy z Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

Miasto-ogród Podkowa Leśna

Projekt graficzny, część fotografii - Marek Englisz. Wydany przez Urząd Miasta Podkowa Leśna.

Homo sapiens podkoviensis. Podkowiański magazyn informacji i myśli

Projekt graficzny, fotografie, niektóre teksty - Marek Englisz. Wydawany przez Stowarzyszenie Związek Podkowian. (12 numerów)

Scroll to Top