Nić ci do tego

III wystawa tkaniny artystycznej z cyklu "Tkanina w Muzeum"
prezentowana w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.
13 kwietnia - 9 czerwca 2024

Relacja z wystawy na stronie www. muzeum w Stawisku.

Tematem przewodnim wystawy była nić i wolność twórcza. Miała ona w założeniu przedstawiać twórczość niezależną, przekraczającą wyznaczone schematy. Powstałą wbrew trendom, opiniom koleżanek, kolegów, krewnych czy właścicieli galerii. Sztukę emocjonalną i intymną. Robioną dla siebie, a nie dla zaspokojenia potrzeby znaczenia w środowisku.

Udział w niej brały  twórczynie z różnych stron Polski (od Wrocławia po Gdańsk), w większości jednak związane z Sekcją Tkaniny Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Krystyna Arska-Perepłyś, Magdalena Jaskłowska-Englisz, Krystyna Jatkiewicz, Maria Jełowicka, Ewa Kamińska, Bożena Kuzio-Bilska, Katarzyna Lis-Lachowicz, Joanna Lohn-Zając, Ewa Łukiewska, Joanna Owidzka, Ewa Maria Poradowska-Werszler, Anna Sławińska, Jolanta Wdowczyk        

Artystki z Sekcji Tkaniny OW PZAP kwiecień 2024
Spotkanie artystek po wernisażu (od lewej A.Sławińska, B.Kuzio-Bilska, J.Wdowczyk, E.Łukiewska, K.Lis-Lachowicz, M.Jaskłowska-Englisz, K.Jatkiewicz, E.Kamińska, J.Lohn-Zając, J.Owidzka, M.Wróblewska-Markiewicz)
Scroll to Top