Przemijanie

II wystawa tkaniny artystycznej z cyklu "Tkanina w Muzeum" 4-30 czerwca 2023

Artyści uczestniczący w wystawie "Przemijanie" fot. B.Kuzio-Bilska

Motto wystawy: „Tkanie jest jak życie – nie możesz zmienić tego co zrobiłeś wczoraj, ale możesz zmodyfikować to co robisz dziś” – Archie Brennan.

Zaprosiliśmy twórczynie, w większości związane z Sekcją Tkaniny Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, aby podzieliły się swoimi przemyśleniami na temat PRZEMIJANIA, któremu podlegają elementy składające się na nasze życie: osoby, emocje, związki czy zjawiska przyrody.
Wszystkie te aspekty pojawiły się w prezentowanych pracach, wykonanych różnorodnymi technikami: począwszy od tradycyjnej techniki gobelinowej i jej pochodnych, poprzez kolaż, dzianinę, malarstwo na jedwabiu aż po druk na tkaninie.
Twórczość jest jedną z niewielu form przeciwstawienia się przemijaniu. Jeśli jeszcze możemy tworzyć – nie przeminęliśmy we własnych oczach. Jeśli wystawiamy, występujemy czy publikujemy – nie przeminiemy w oczach innych.
Teksty literackie Jarosława Iwaszkiewicza zawierają wiele przemyśleń dotyczących przemijania. Jesteśmy przekonani, że Muzeum w Stawisku jest bardzo dobrym miejscem do prezentacji prac zainspirowanych tym tematem.

Wystawa była objęta patronatem Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Swoje prace prezentowały: Krystyna Arska-Perepłyś, Krystyna Jatkiewicz, Maria Jełowicka, Magdalena Jaskłowska-Englisz, Ewa Kamińska, Bożena Kuzio-Bilska, Joanna Lohn-Zając, Katarzyna Lis-Lachowicz, Ewa Łukiewska, Joanna Pasynkiewicz, Katarzyna Szymańska, Jolanta Wdowczyk.

Scroll to Top